Publicerad 21 juni 2021

Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att begränsa tillgång till nikotin. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag och framför synpunkter beträffande finansiering och stöd till kommunerna för tillsyn av nikotinprodukter.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset