Publicerad 21 april 2021

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser i allt väsentligt positivt på de av utredningen presenterade bedömningarna, som är avsedda att utgöra ett underlag inför
den försvarspolitiska inriktningsproposition som regeringen ska lämna till riksdagen under hösten 2020. Sammantaget anser emellertid SKR att ytterligare statliga medel
behöver tillföras regionerna och kommunerna under kommande försvarsbeslutsperiod.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset