Publicerad 21 april 2021

Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67)

Sveriges Kommuner och Regioner anser att det är olämpligt att ålägga kommunerna ett nytt tillsynsuppdrag över den motoriserade terrängkörningen och
anser att uppdraget är mer lämpligt att ålägga staten.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR