Publicerad 21 april 2021

Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67)

Sveriges Kommuner och Regioner anser att det är olämpligt att ålägga kommunerna ett nytt tillsynsuppdrag över den motoriserade terrängkörningen och
anser att uppdraget är mer lämpligt att ålägga staten.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset