Publicerad 31 mars 2021

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU:2020:47)

SKR delar utredningens uppfattning att de större förslag om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, en kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan
föregående behovsprövning som utredningen presenterar tillsammans bildar en helhet i vilken de olika delarna är beroende av och förutsätter varandra, men SKR för även fram kompletterande förslag som saknas i utredning

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset