Publicerad 13 september 2021

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd - för flexibilitet, omställnings-förmåga och trygghet på arbetsmarknaden

I promemorian redovisas författningsförslag för att kunna införa ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd i linje med den principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som tecknats mellan parterna.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset