Publicerad 18 april 2021

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR