Publicerad 1 april 2021

Genomförande av balansdirektivet - balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81)

SKR tillstyrker förslaget i delar och avstyrker
andra delar. Förbundet anser att delar av förslaget kan leda till en mer jämställd fördelning av vård- och omsorgsinsatser och en högre närvaro i arbetslivet.

Det finns däremot förslag som förbundet inte kan tillstyrka på den grunden att de inte kan anses nödvändiga för direktivets genomförande samtidigt som det kommer medföra en ökad administrativ börda för arbetsgivaren.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset