Publicerad 18 april 2021

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR