Publicerad 21 april 2021

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

Förbundet har valt att i första hand kommentera de delar av betänkandet som innebär viktigare författningsändringar eller på annat sätt bedöms vara av intresse för SKR:s
medlemmar.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR