Publicerad 7 april 2017

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR