Publicerad 21 juni 2021

Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

I departementspromemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktning på högskoleförberedande program från Utbildningsdepartementet föreslås att det i skollagen införs en möjlighet att införa försöksverksamhet med yrkesinriktning på högskoleförberedande program

Kansliets förslag är att förbundet tillstyrker förslagen men samtidigt visar på de konsekvenser som förslagen kan få för huvudmännen och utbildningssystemet i stort

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset