Publicerad 20 januari 2017

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR