Publicerad 17 november 2017

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR