Publicerad 28 maj 2021

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Förslaget omfattar ett stöd till investeringar i energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset