Publicerad 28 maj 2021

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Förslaget omfattar ett stöd till investeringar i energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR