Publicerad 1 april 2021

Förslag på utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

Sveriges Kommuner och Regioner anser att:

  • MSB:s förslag på utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar är bra.
  • Det är rimligt med en obligatorisk anslutning till Rakel G2 för regioner och kommuners verksamheter inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar, och att det förutsätter finansiering.
  • Staten bör hjälpa aktörerna med att klargöra relationen mellan de olika lösningarna för säkra kommunikationer, och vad de bör användas till för olika ändamål.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset