Publicerad 1 april 2021

Förslag på utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

Sveriges Kommuner och Regioner anser att:

  • MSB:s förslag på utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar är bra.
  • Det är rimligt med en obligatorisk anslutning till Rakel G2 för regioner och kommuners verksamheter inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar, och att det förutsätter finansiering.
  • Staten bör hjälpa aktörerna med att klargöra relationen mellan de olika lösningarna för säkra kommunikationer, och vad de bör användas till för olika ändamål.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset