Publicerad 1 april 2021

Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid regionala cancercentrum

SKR är positiva till att en långsiktig förvaltningsmodell införs och anser att ett väl utformat statsbidrag kan gynna utvecklingen av kvalitetsregistersystemet.

SKR instämmer i att ambitionen med ett sådant statsbidrag bör vara att skapa förutsättningar för ett mer långsiktigt arbete samt att bidra till att skapa en förutsägbarhet i arbetet med kvalitetsregister. SKR stödjer därmed ambitionen med
införandet av ett statsbidrag men anser att nuvarande förslag till förordning inte bidrar till att uppfylla den.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset