Publicerad 1 april 2021

Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid regionala cancercentrum

SKR är positiva till att en långsiktig förvaltningsmodell införs och anser att ett väl utformat statsbidrag kan gynna utvecklingen av kvalitetsregistersystemet.

SKR instämmer i att ambitionen med ett sådant statsbidrag bör vara att skapa förutsättningar för ett mer långsiktigt arbete samt att bidra till att skapa en förutsägbarhet i arbetet med kvalitetsregister. SKR stödjer därmed ambitionen med
införandet av ett statsbidrag men anser att nuvarande förslag till förordning inte bidrar till att uppfylla den.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset