Publicerad 1 april 2021

Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

SKR är positiva till stöd för att förbättra arbetsmiljön inom vård och omsorg. SKR anser att bidraget skulle ge bättre effekt om det integreras med det redan pågående arbetsmiljöarbetet som bedrivs inom kommuner och regioner.

Utformningen skulle bli mer ändamålsenlig och mindre administrativt betungande för såväl kommuner, regioner som staten om det ekonomiska bidraget läggs in i det generella statsbidragssystemet. Regeringen kan sedan följa upp utvecklingen av arbetsmiljöarbetet genom uppföljningsuppdrag till Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset