Publicerad 18 april 2021

Förbundsavgift år 2021 till SKR

Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 2020- 05-29 beslutat att fastställa avgiftssatsen till 0,1129 promille till Sveriges Kommuner och Regioner samt att även år 2021 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare

Ladda ned beslutet

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR