Publicerad 26 april 2021

Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3-5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barns språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset