Publicerad 26 januari 2018

Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR