Publicerad 13 september 2017

EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR