Publicerad 29 januari 2021

EU-samråd – Koldioxidutsläpp från person- och skåpbilar – översyn av normerna

  • SKR anser att det är positivt med en långsiktig inriktning för minskade utsläpp och skärpta mål om utsläpp för såväl personbilar som skåpbilar/lätta lastbilar, och att det ligger i linje med Sveriges ambition om 70 % minskning av utsläpp från transportsektorn till 2030 (jämfört med 2010).
  • SKR anser att EU:s regelverk om utsläpp behöver vara teknikneutrala och utgå från minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, hållbar resursutvinning och förbättrad luftkvalitet som helhet.
  • SKR anser att hänsyn måste tas till svenska förhållanden och svensk geografi när normer och lagstiftning upprättas.
  • SKR anser att EU generellt behöver respektera och tillvarata kommunernas och regionernas roll och förutsättningar för transportsektorns omställning vid utformning av lagstiftning och styrmedel.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset