Publicerad 29 januari 2021

EU-samråd – Koldioxidutsläpp från person- och skåpbilar – översyn av normerna

  • SKR anser att det är positivt med en långsiktig inriktning för minskade utsläpp och skärpta mål om utsläpp för såväl personbilar som skåpbilar/lätta lastbilar, och att det ligger i linje med Sveriges ambition om 70 % minskning av utsläpp från transportsektorn till 2030 (jämfört med 2010).
  • SKR anser att EU:s regelverk om utsläpp behöver vara teknikneutrala och utgå från minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, hållbar resursutvinning och förbättrad luftkvalitet som helhet.
  • SKR anser att hänsyn måste tas till svenska förhållanden och svensk geografi när normer och lagstiftning upprättas.
  • SKR anser att EU generellt behöver respektera och tillvarata kommunernas och regionernas roll och förutsättningar för transportsektorns omställning vid utformning av lagstiftning och styrmedel.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset