Publicerad 22 januari 2016

Europeiska kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi (COM 2015 614/2)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR