Publicerad 14 december 2018

Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR