Publicerad 18 april 2021

Ett nytt regelverk för arbetslöshets-försäkringen (SOU 2020:37)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR