Publicerad 13 juni 2016

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR