Publicerad 1 april 2021

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

  • tillstyrker att kravet på analysera efterfrågan på bostäder i bostadsförsörjningslagen tas bort
  • tillstyrker att det i bostadsförsörjningslagen ska införas krav på att analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden
  • tillstyrker att Boverket ska förse kommunerna med underlag kring vilka bostadsbehov som inte bedöms kunna tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR