Publicerad 1 april 2021

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

  • tillstyrker att kravet på analysera efterfrågan på bostäder i bostadsförsörjningslagen tas bort
  • tillstyrker att det i bostadsförsörjningslagen ska införas krav på att analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden
  • tillstyrker att Boverket ska förse kommunerna med underlag kring vilka bostadsbehov som inte bedöms kunna tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset