Publicerad 23 juni 2016

Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård m m (SOU 2014:78 och SOU 2015:93)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR