Publicerad 13 oktober 2017

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR