Publicerad 14 september 2021

En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

I promemorian föreslås de författningsförslag (bl.a. i lagen (1982:80) om anställningsskydd) som behöver göras för att reformera arbetsrätten i enlighet med den principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som tecknats mellan parterna. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset