Publicerad 10 mars 2017

En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR