Publicerad 18 april 2021

En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30

SKR tillstyrker slutbetänkandets förslag om förändrade turordningsregler men anser att begränsningen av antal arbetstagare som kan undantas från turordning bör regleras proportionellt i förhållande till arbetsgivarens storlek istället för ett fastslaget antal personer.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR