Publicerad 7 april 2017

En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet - Boverkets rapport (2016:32)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR