Publicerad 18 april 2021

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR