Publicerad 18 april 2021

En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn – Promemoria från Utbildningsdepartementet

SKR tillstyrker förslaget om att Statens skolinspektion ska kunna belägga kommunala huvudmän med verksamhetsförbud (7.3), men vill understryka vikten av att noga analysera vilka konsekvenser ett sådant beslut kan innebära för elevers rätt till utbildning.

SKR tillstyrker förslaget om att i undantagsfall tillämpa statlig rättelse istället för verksamhetsförbud, i de fall det är olämpligt att stänga en kommunal skola (7.4). SKR vill dock understryka vikten av att undantagprincipen ska tillämpas när det finns en risk att elevens rätt till utbildning på ett rimligt sätt inte kan garanteras. Detta kan gälla såväl små som stora kommuner.
Förslag om att tillfälligt verksamhetsförbud bör få beslutas om ett verksamhetsförbud är sannolikt (7.5) tillstyrks.

SKR tillstyrker de förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för en effektivare tillsyn och snabbare kunna rätta till allvarliga missförhållanden (förslag 8.4, 8.4.3, 8.5, 9.1), samt även föreslagen tidpunkt för införande (förslag 10).

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR