Publicerad 10 mars 2017

En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR