Publicerad 10 mars 2017

En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset