Publicerad 23 april 2021

En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om ojämlikheten i Sverige och dess konsekvenser. Mot bakgrund av analysen ger de förslag på åtgärder för att öka jämlikheten utifrån en bred ansats.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset