Publicerad 16 december 2016

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR