Publicerad 12 oktober 2018

En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR