Publicerad 14 september 2018

Ekologisk kompensation - åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster (SOU 2017:34)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR