Publicerad 18 november 2016

Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR