Publicerad 20 maj 2016

Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR