Publicerad 10 mars 2017

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR