Publicerad 21 juni 2021

Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om rättsliga förutsättningar för deltagande på distans i sammanträden med finansiella samordningsförbund. Arbetsutskottets förslag är att förbundet ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag men betonar att förslaget bör samordnas med förbundets hemställan om en översyn av kommunallagens regler för deltagande på distans.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR