Publicerad 20 april 2018

Byggregler - förslag till ändring i Boverkets byggregler

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR