Publicerad 18 april 2021

Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR