Publicerad 18 juni 2021

Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14)

Utredningen konstaterar att i dagsläget har majoriteten av de som bor i bostad med särskild service enligt LSS en högre boendekostnad än om de skulle bott i motsvarande lägenhet utan stöd och service. Utredningen anser vidare att det statliga ansvaret för merkostnader på grund av funktionsnedsättning omfattar även sådana kostnader vid beslut om en insats enligt LSS. Nuvarande utformning av merkostnadsersättningen innebär stora svårigheter för enskilda att få ersättning för merkostnader som är en del av hyran för bostad med särskild service enligt LSS.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR