Publicerad 31 maj 2021

Begäran om underlag för beslut om riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del inom området energiförsörjning

Förslagen i remissen handlar om att inrätta nya riksintresseområden för energiförsörjning för totalförsvaret.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset