Publicerad 31 mars 2021

Befordringskravet i postförordningen

SKR avvisar den föreslagna ändringen i postförordningen som rör befordringskrav för brev.

  • SKR gör bedömningen att förslaget medför ökade risk för regionala skillnader i både möjligheter till och kostnader för kommunikation.
  • SKR anser att det krävs ytterligare satsningar i en nationell digital infrastruktur för att de genomgripande förändringar som postsektorn står inför ska vara möjliga att genomföra utan att skapa stora skillnader i kommunikationsmöjligheter.
  • SKR välkomnar den utredning som nu tillsatts för att se över finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten. Utredning bör nogsamt genomlysa alla förutsättningar för hur våra ändrade kommunikationsmönster påverkar innebörden av en samhällsomfattande posttjänst men också tydliggöra vad som krävs av ytterligare nationellt digital infrastruktur för att omstruktureringen ska vara möjlig.
  • SKR anser att en fortsatt omstrukturering av den samhällsomfattande posttjänsten bör genomföras i en takt och på ett sådant sätt att det digitala utanförskapet inte ökar.
Ladda ner [Typ av handling] (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR